حیات طیبه | استاد پناهیان

962
علیرضا پناهیان : ما در مقابل زنده بودن کسانی که با فرمان خدا و رسول زنده می‌شوند مرده‌ایم!... ما در مقابل زنده بودن کسانی که با فرمان خدا و رسول زنده می‌شوند مرده‌ایم! نه چشم‌مان می‌بیند، نه گوش‌مان می‌شنود، نه صدایی را از خوبان می‌شنویم، نه معنایی را درک می‌کنیم، نه قرآن را می‌خوانیم می‌فهمیم و تکان می‌خوریم. خبری نیست، ما مردگان‌ایم در مقابل کسانی که زندگی دارند. حیات طیّبه یک زندگی دیگری است.
نفیسه خاتون 43 هزار دنبال کننده
pixel