موقعیت جغرافیایی سیستان در کلام دکتر حسن عباسی

1,273

دکتر حسن عباسی در حال توضیح و تشریح نقشه کشی مناطق آفریقایی به دست انگلیس هستند که در بین فرمایشاتشان آنجا را میگویند مثل سیستان در کشور خودمان هست که از هر طرف با خاک محصور گشته است...

pixel