کوتاه با حوزه هنری ۶۴ | ۱۱ مهر ۱۳۹۸

320

محسن مومنی شریف نشان درجه یک هنری دریافت کرد نمایشگاه «ما رأیت الاجمیلا» در بیروت فراخوان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب منتشر شد «نکوداشت محمدرضا بایرامی» در برنامه شبی با نویسنده برگزار شد

pixel