معرفی رشته مدیریت مالی

235
Hadafdaar20 16 دنبال‌ کننده
در این ویدیو به شما در مورد رشته مدیریت مالی تعداد واحد های درسی گرایش های رشته مدت زمان تحصیل و بازار کار آن تو ضیحاتی داده میشود
Hadafdaar20 16 دنبال کننده
pixel