گمان بد

141
کارگردان:شایان اسدی / نویسنده:شایان اسدی / فیلم بردار:عشیا مکی زاده / تدوین گر:مصیب جعفری زاده / بازیگران:محمد حسام درخشان _ محمد جواد جوادی _ محمد طا ها زارع / شهر:میناب / پایه:ششم
pixel