حامد شاکرنژاد - سوره بلد (مقام نهاوند-به سبک مصطفی اسماعیل)

4,406

این تلاوت آذر ماه 1391 در مشهد مقدس و در جلسه قرآن منتظران المهدی(عج) انجام شده است

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده