سری 305 جیپ گلادیاتور و رانگلر، مخصوص مناطق گرمسیری و بدون درهای سنتی

11,275