پرواز به ناکجا، از رویا تا واقعیت

320
هواپیمایی‌ها در روزهای کرونا، راه‌حل تازه‌ای برای رفع دلتنگی سفردوستان برای سفر پیدا کرده‌اند: پرواز به ناکجا!
pixel