چرا ارزش یک ایده از دیدگاه سنتی برابر صفر است؟

1,188
آیا در دنیای استارتاپ ها ایده ها ارزش دارند؟ چه چیزی ایده ها را ارزشمند می کند؟
آکادمی چرخ 136 دنبال کننده
pixel