خرید مخفیانه

3
روش خرید مخفیانه برای اندازه گیری کیفیت فروش کالا و ارائه خدمات، بررسی عملکرد شغلی پرسنل، مطابقت واقعات با دستورالعمل ها و یا کسب اطلاعات مشخصی از بازار و رقبا به کار می رود.
ملکه گدایان - قسمت 7
%93
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 7
pixel