چرا بانک ها باید توی کار اقتصادی دخالت کنند ؟بانک ها بنگاه اقتصادی نیستند

29
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel