مصاحبه شیخ خلیل افرا و دعوت از مردم جهت حضور حداکثری در انتخابات

13
عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه موقت اهل سنت شهر کنگان و رئیس شورای افتای اهل سنت استان بوشهر
pixel