پیام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت(WHO) در خصوص کرونا ویروس به جوانان

252
پیام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت(WHO) در خصوص کرونا ویروس به جوانان: افراد جوان در مقابل کرونا ویروس(کوید 19) شکست ناپذیر نیستند، کرونا ویروس میتونه شما رو چند هفته در بیمارستان بستری کنه یا حتی میتونه شما رو بکشه. حتی اگر شما رو مریض نکنه، انتخاب های شما در مورد اینکه کجا برید میتونه بین زندگی یا مرگ شخص دیگری تفاوت ایجاد کنه. بنابراین سپاسگذارم که بسیاری از جوانان این مسئله رو پخش میکنن نه ویروس را، همبستگی بین کشورها و گروه های مختلف سنی کلید شکست این بیماریه. #لطفا_لطفا_در_خانه_بمانیم.
pixel