گزارش خبری "شبکه پنج سیما" رسوب زدای الکترونیکی بهرشد

1,918

مهندس صفایی Zrbehroshd.ir ۹ الی 02166381307

صفایی
صفایی 1 دنبال کننده
صفایی

صفایی

1 سال پیش
دستگاه بسیار کارآمدی است و در کاهش هزینه های انرژی و استهلاک بسیار موثر است...