غمگین

2,623
2,623 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

از پیرمردی پرسیدند چرا ناراحتی؟ گفت جاسیگاری ام شکست... گفتند مگر چقدر قیمت داشت؟ گفت به قیمتش نیست، "تمام جوانی ام را در آن سوزاندم". . اپارات پاکش نکن لطفا توروخدا..):

pixel