یوز تا ابد

583

موضوع: تنها 47 یوزپلنگ و 800 پلنگ ایرانی باقی مانده است. | حمله کشاورزان و شکارچیان دلیل اصلی از بین رفتن آنها است. | مجمع فعالان زیست محیطی کشور (انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران) به عنوان پیشرو در ترویج فرهنگ حیوان دوستی در ایران معتقد است این دو گونه متعلق به حیات وحش کل جهانند. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM

ماکان

ماکان

3 هفته پیش
کاری نداره که سود کشاورزان رو در زنده بودن و حتی پرورش پلنگ ایرانی قرار بدید کار بلد نیستید انجام بدید برید کنار!!!