سرمست از عطر بهارنارنج در نارنجستان قوام + ویدئو

487

نارنجستان قوام در شیراز یکی از جاذبه های دیدنی این شهر است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. این مجموعه که به باغ قوام مشهور است بین سال های 1257 تا 1267 مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار به دستور علی محمد خان قوام ساخته شده که از دو قسمت بیرونی (موزه نارنجستان) و اندرونی (خانه زینت الملک) تشکیل و به وسیله تونل به هم مرتبط می شوند.

pixel