شبیه سازی راکتور متانول توسط مدل سینتیکی آن در نرم افزار Aspen Plus

715
شبیه سازی راکتور RPlug در فضای نرم افزار Aspen Plus ورژن 10 توسط مدل سینتیکی داده شده در مقالات برای تولید متانول از گاز سنتز. هدف از این شبیه سازی استفاده از پارامتر های ثابت های سرعت واکنش ها در مقالات و پیاده سازی آنها به صورت قابل فهم برای نرم افزار بوده است. ویدیوهای آموزشی بیشتر را در وبسایت پدکو تماشا کنید: https://pedcompany.ir/
پدکو 52 دنبال کننده
pixel