مالکوم گلادول در سس اسپاگتی

195
195 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نویسنده مطرح مالکوم گلادول به صنعت غذایی که به دنبال سس اسپاگتی کامل هست وارد می شود و در خصوص ماهیت انتخاب و خوشبختی، یک بحث بزرگتری را شکل می دهد.