گزارش خبرآفرین میثاق مغانی از یک روز در اردوی مدرسه

163

گزارشگر خوب گزارشگریه که توی همه حال بتونه با انتخاب سوژه مناسب گزارش های خوب بگیره خبرآفرین ما میثاق مغانی 8 ساله از تهران از اردوی مدرسه و در مسیر بازگشت از همکلاسی هاشون گزارش تهیه کردند و ازشون در مورد اردویی که رفتند سوال پرسیدند.

خانه آفرین 16 دنبال کننده
pixel