مصاحبه با جناب سعید رحمانی مدیرعامل و موسس سرآوا

2,351

در حاشیه یلدای کارآفرینان استارتاپی 1396 با تنی چند از کارآفرینان و فعالین اکوسیستم استارتاپی گپ زدیم

رشدینو
رشدینو 182 دنبال کننده