نوازندگی کیبورد yamaha psr 510 قسمت 5

1,988

درسته که قدیمیه اما خیلی کارها رو باهاش میشه کرد به قول استادم زیبایی آهنگ به قدرت دستگاه نیست یه قدرت نوازنده هست