وظیفه ما در مقابل خانواده چقدر است؟

186
آیا شما فکر می کنید در مقابل خانواده خودتان مسئول هستید یا برای رسالت دیگری به این دنیا آمدید؟ واقعیت هایی که در این فیلم خواهید فهمید... لطفا نظرات و پشنهادات خودتان را در مورد این فیلم بدهید. راه های ارتباطی: www.zehneservatsaz.com @razezehneservatsaz shamsalirostami@gmail.com shamsalirostami@yahoo.com
pixel