داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

گذر زمان در قبرستان اسرار آمیز

512
تایم لپس گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان خالد نبی شهرستان کلاله با تشکر از دوست عزیز نصرالهی و میراث فرهنگی نیشابور و گرگان و آقایان حمیدزاده و کوچک زاده عزیز که اقامت شبانه ما را تسهیل فرمودن
pixel