منتخت گزارش تصویری تنبور/سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

1,267
منتخب گزارش تصویری در بخش موسیقی نواحی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان(تنبور)، تالار رودکی/مرداد1398(انجمن موسیقی ایران)
pixel