حجم مشکوک در خرید سهام چیست؟

123

عبارت حجم مشکوک در خرید سهام چه معنی دارد؟ چطور بفهیم این حجم مشکوک چه اثری در رشد قیمت سهام دارد؟ در این فیلم تلاش کردم به این سوال و موارد دیگر بپردازم. ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/