آب یابی با ژئوفیزیک و کشف و تعیین محل چاه آب (تلفن 09120637956)مهندس صادقی نیک

447
tafsir_manabe 1 دنبال‌ کننده
447 بازدید
اشتراک گذاری
مهندس آب یابی و کشف چاه آب و مطالعات ژئوفیزیک و ژئوالکتریک تعیین محل دقیق چاه آب 09120637956 مهندس صادقی نیک_کارشناس ارشد مهندسی آب و هیدرولوژی و هیدروژئولوژی 09120637956 مطالعات مهندسی ژئوفیزیک (خاص اکتشاف آب زیرزمینی و آب یابی) در سراسر کشور (تلفن 09120637956) مهندسین مشاور آب یابی و اکتشاف چاه آب و تعیین محل حفر چاه با مطالعات پیشرفته ژئوالکتریک و ژئوفیزیک انجام مطالعات کشف چاه آب و آب یابی توسط تیم مجربی از کارشناسان متخصص اکتشاف و هیدروژئولوژی و ردیابی هیدرولیکی و تعیین محل حفر چاه آب با روشهای پیشرفته ژئوفیزیک و ژئوالکتریک _ با تخصص مهندسی آب و آبهای زیرزمینی و هیدروژئوفیزیک تعیین محل چاه های آب کشاورزی و شرب و صنعت و معدن بطور دقیق با استفاده از روشهای پیشرفته مهندسی و ژئوفیزیکی در محدوده دشتها و سازند سخت توسط این مهندسین مشاور صورت می پذیرد. همکاری در کلیه مناطق کشور پذیرفته می شود ___ تلفن تماس و هماهنگی کار: 09120637956
tafsir_manabe 1 دنبال کننده
pixel