خلیج فارس فقط یک نام نیست، یک هویت به تمام معناست.

103

محمد عجم، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات خلیج فارس: خلیج فارس فقط یک نام نیست، یک هویت به تمام معناست. اولین نام جغرافیایی در این پهنه آبی خلیج فارس بوده است.

شهرآرانیوز
شهرآرانیوز 124 دنبال کننده