آیا csr منجر به سود میشود؟

6
تایماز سید مصطفایی 14 دنبال‌ کننده
6 بازدید
اشتراک گذاری
اگر فعالیت CSR شما آغاز شده است،باید به کار انسان دوستانه ای که آغاز کرده اید ، افتخار کنید. شاید به یاری شما و دست اندرکاران مسئولیت اجتماعی شرکتی در بنگاه های دیگر ، امکان ریشه کن کردن چالش های اجتماعی و زیست محیطی مقدور می گردد
pixel