چهارباغ اصفهان در محاصره آلودگی اتوبوس‌ها

51
زیر سایه درختان پیر چهارباغ، اتوبوس‌هایی با موتورهای روشن در ایستگاه توقف می‌کنند. حضور هرروزۀ این اتوبوس‌های روشن، سروصدا و آلودگی زیادی برای این منطقه از شهر اصفهان به بار آورده است. معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید به ازای خاموش کردن هر اتوبوسِ متوقف در ایستگاه‌ها، سالانه دو میلیون تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود. طبق قانون، اگر اتوبوسی بیش از ۱۰ دقیقه متوقف باشد، باید آن را خاموش کرد و در غیر اینصورت، باید مشمول جریمه شود.
وحیدDARK(آنلاین) 38.4 هزار دنبال کننده
pixel