تکامل اولیه کودکی برای توسعه پایدار :وضعیت کودکان در جهان

9
امروز می‌خواهیم در مورد وضعیت کودکان جهان صحبت کنیم . ما می‌توانیم بپرسیم ، جهان برای حمایت از تکامل اولیه کودکی چه کرده‌است ؟ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ، دوره اهداف توسعه هزاره بود . اهداف توسعه هزاره ، آخرین مجموعه ی اهداف توسعه جهانی ، هیچ نمایش و نشانی از تکامل اولیه کودکی به جز مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر مادران نداشتند .اما آیا کودکان فقط باید زنده بمانند .؟ در ادامه بخوانید امروز می‌خواهیم در مورد وضعیت کودکان جهان صحبت کنیم . ما می‌توانیم بپرسیم ، جهان برای حمایت از تکامل اولیه کودکی چه کرده‌است ؟ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ، دوره اهداف توسعه هزاره بود . اهداف توسعه هزاره ، آخرین مجموعه ی اهداف توسعه جهانی ، هیچ نمایش و نشانی از تکامل اولیه کودکی به جز مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر مادران نداشتند . و دنیا پیشرفت خوبی در این زمینه ها دارد , همانطور که خواهیم دید , اما کودکان حق رشد و تکامل دارند، نه اینکه فقط زنده بمانند . در واقع , یک کتاب کلاسیک در زمینه تکامل اولیه کودکی کتابی به نام " دوازده نفری است که زنده ماندند " نوشته شده توسط رابرت مایر که واقعا ً درباره این ایده است که دوازده نفر از سیزده نوزادی که دوران شیرخوارگی را در سال 1992 پشت سر گذاشتند فراتراز بقا به برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی نیاز دارند.در وب سایت ninidataو ninitest اطلاعات کاملتری بیابید.
ninitest 98 دنبال کننده
pixel