اقدام شایسته هوادارن تراکتور بعد از باخت برابر سپیدرود

127
tractortv1970
tractortv1970 18 دنبال کننده