مجید خراطها: میگفتند بخاطر مشروبات الکلی نابینا شدی!/

326
کنسرت در ایران یک تفریح سوپر لاکچری شده است - بک استیج کنسرت متفاوت مجید خراطها
pixel