تریلر بازی MOTOGP 19 با عنوان Historical Riders

191

بازی MOTOGP 19 جدیدترین شماره از سری بازیهای MOTOGP است که در تاریخ June 6 امسال 2019 منتشر خواهد شد.