لحظات هولناک سقوط خودروها به جریان سیل در ایران

290
emsho 35.1 هزار دنبال‌ کننده
لحظات هولناک سقوط خودروها به جریان سیل در آذربایجان/ اوضاع نابسامان وقوع سیل در آذربایجان غربی و شرقی در ایران
emsho 35.1 هزار دنبال کننده
pixel