چگونگی سفر ظریف به نیویورك با وجود تحریم آمریكا

530
سفر آتى ظریف به نیویورک با وجود تحریم آمریكا چگونه خواهد بود؟
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel