یه دوبله از یه نابغه خدایا!!!!!! چرایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

430
هیچی نگم بهتره. ولی در کل با کیا شدیم 80 میلیون
1 سال پیش
# سثط
# طنز
pixel