لحظه چاقو خوردن نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل

611

لحظه چاقو خوردن نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده