سال سخت خودروسازان

312
احتمال توقف تولید کدام خودرو ها وجود دارد؟
ایرنا 4 هزار دنبال کننده
pixel