مصاحبه آقای دکتر مصطفی مصطفوی

55
رایان نیک تجهیز 1 دنبال‌ کننده
55 بازدید
اشتراک گذاری
موضوع مصاحبه: بهره وری پایین و متضرر شدن کشاورزان
pixel