مغز یک کنکوری نیاز به فیلتر ذهنی دارد

10,599
کلبه ی مشاوره 14.3 هزار دنبال‌ کننده
اگر قرار باشد حرف هر کسی روی شما اثر بگذارد تمام عمر خود را درگیر راضی کردن بقیه خواهید شد
کلبه ی مشاوره 14.3 هزار دنبال کننده
pixel