2-1- شروع کار (آموزش متلب از صفر)

13
آموزش متلب از صفر / جلسه 1 - قسمت 2 - شروع کار / کدها و آموزش های بیشتر در سایت DaneshJoy.ir
دانش جوی 16 دنبال کننده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel