رویداد کارآفرینی کارمانو

358
اختتامیه اولین دوره رویداد کارآفرینی کارمانو در دانشگاه شهید باهنر کرمان
pixel