رویداد کارآفرینی کارمانو

340
اختتامیه اولین دوره رویداد کارآفرینی کارمانو در دانشگاه شهید باهنر کرمان
pixel