این ربات ها، ربات های زنده ای هستند که از سلول های پوستی و سلول های قلبی قورباغه

76

محققان این ربات را با برش و برداشتن سلول های بنیادی از جنین های قورباغه و با استفاده از یک طراحی غیر خطی ایجاد کرده اند. نتیجه آن تولید انبوهی از سلول ها که با یک گروه از سلول های قلب، که به عنوان موتور آن عمل میکندو میتواند یک ماشین بیولوژیکی را به حرکت وادارد، می باشد. ما را در اینستاگرام دنبال کنید. @partotap آدرس سایت شرکت پرتوتاپ رایان www.partotaprayan.ir شماره تماس: 88930727-021

pixel