شب های قدر - مجله هنری توکان

709

در کتاب امالی طوسی از پیامبر نقل شده: کسی که ماه رمضان را از روی ایمان و امید پاداش الهی روزه بگیرد خداوند گناه گذشته اش را بیامرزد، و کسی که شب قدر از روی ایمان و امید پاداش الهی نماز بخواند خداوند گناه گذشته اش را بیامرزد. / انیماتور: میلاد پسندیده

pixel