وزیر آموزش‌وپرورش در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی نهایی

692
با تداوم شرایط موجود آموزش‌ها ترکیبی خواهد بود/ فعالیت مدارس در مناطق کم‌جمعیت مدارس به روال عادی و مناطق پرجمعیت به‌صورت زوج و فرد/مدارس غیردولتی با شرایط جدید خود را تطبیق دهند
pixel