رونمایی از سری حدید فیلم کلمبیانا

121
پس از کس و قوس های فراوان و اظهارار نظرهای منتقدان داخلی در خصوص بیکاری کیروش پس از ترک ایران ، کارلوس از این پس در سری جدید فیلم کلمبیانا در جستجوی خامس نقش اصلی را بازی خواهد کرد ...
pixel