بهترین عکسهای خبری هفته ۱

365

مجموعه‌ای از بهترین عکس‌های خبری در هفته گذشته - معترضان فرانسوی در نزدیکی "طاق پیروزی" پاریس در خیابان گرد آمدند. "جلیقه زردها" به افزایش مالیات سوخت در فرانسه اعتراض کردند اما دامنه این اعتراضات گسترش یافته به اصلاحات درآموزش هم کشیده شد www.djijital.com

جیجیتال
جیجیتال 21 دنبال کننده