کارنامه اولیه کارشناسی ارشد

657
هیوا 35 دنبال‌ کننده

سازمان سنجش با انتشار کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وضعیت علمی داوطلب را مشخص کرده و امکان شرکت در مرحله انتخاب رشته را برای داوطلبان مجاز فراهم می کند .

هیوا 35 دنبال کننده
pixel