از شروع تا مرحله آخر Baldur's Gate 3 در 7 دقیقه

10
این بازیکن این ویدیو را در صفحه یوتیوب (Professor Palmer) خود منتشر کرد و ادعا کرد که رکورد جهانی Baldur's Gate 3 را شکسته است. البته از نظر تمام کردن بازی با سرعت بالا
آتاری دستی 187 دنبال کننده
pixel